PRAKTIJKINFORMATIE

Pastoriedijk 103, (ingang praktijk achterzijde) 3195 HA Pernis Rt.

Tel.: 06-20484994 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KvK nr.     : 24296872                AGB zorgverlener: 96.005386

BTW nr.    : NL001305194B27    AGB praktijk       : 96.055547          

Rabobank  :NL71RABO 0353217972           KRP nr               : 8865

 

Werken volgens de Code Voetverzorging

Ik ben medisch pedicure en bevoegd om uw voeten te behandelen indien u diabetes mellitus heeft of reuma. Beide aandoeningen vereisen specialistische voetverzorging. In het Procert KwaliteitsRegister voor Pedicures vindt u mijn officieële kwalificaties.

Het pedicurevak wordt gezien als een ambachtelijk beroep, dat gebonden is aan regels, waaraan aangesloten pedicures moeten voldoen. Ik werk volgens de strenge regels van de Code Voetverzorging, deze zijn opgesteld door het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Dit betreft regels op het gebied van hygiëne, zowel in de praktijk als tijdens de behandeling, gebruik van steriele materialen en het gebruik van de juiste instrumentaria.

Het vak van pedicure heeft de afgelopen jaren in Nederland een enorme kwaliteitsslag gemaakt en staat internationaal in hoog aanzien. Dat is mede te danken aan de invoering van het Procert KwaliteitsRegister voor pedicures. In het register staan is een vereiste van de zorgverzekeraars om u in aanmerking te laten komen voor vergoeding.

 

VERANDERINGEN BIJ DE ZORGVERZEKERAARS.

Per 1 januari 2013 gaan er veranderingen plaatsvinden bij de zorgverzekeraars daarom is het belangrijk dat u eerst naar uw huisarts gaat voor een doorverwijzing naar mij of naar de podoloog/podotherapeut. De huisarts bepaald de Simm's classificatie welke belangrijk is voor uw vergoeding. Dit geldt voor nieuwe cliënten. Voor cliënten die reeds bij mij onder behandeling zijn is via een inventarisatieformulier de Simm's classificatie al bepaald.

De Simm's classificatie is een risico inventarisatie die in kaart brengt welke risico's de patient loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus. (wond)

Kijk op www.Procert.nl, klik op vergoedingen zorgverzekeraars, vink uw verzekeraar aan en u krijgt een overzicht wat er vergoed wordt voor voetzorg.

 

OOK EEN DIPLOMA HEEFT "ONDERHOUD" NODIG.

Een professioneel pedicure met aantekeningen voor bepaalde specialisaties, moet haar diploma's goed onderhouden. Omdat de ontwikkelingen in de voetzorg altijd gaande blijven, volg ik regelmatig seminars, lezingen, workshops, cursussen en congressen, waar de nieuwste ontwikkelingen worden onderricht en bijgebracht. Omdat ik erg betrokken ben bij mijn vak doe ik dit graag maar het wordt ook als eis gesteld door het Kwaliteits Register Pedicure (KRP) en de zorgverzekeraars. Hiermee houd ik de registratie van mijn specialisaties gewaarborgd.